• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Projekty

* Ten tradycje kultywuje, kto stare pieśni śpiewa i delicyje gotuje *

Wartość projektu: 31 700 zł

Termin realizacji: styczeń 2013r. - czerwiec 2014r.

Dofinansowanie: EFRROW w ramach PROW 2007-2013, oś IV LEADER Działanie 413 Wdrażanie LSR – Małe Projekty.

Projekt stanowił kontynuację wyżej opisanego projektu „Przy wigilijnym stole spotka seniora pacholę”. Uwzględniono w nim działania, które cieszyły się największym zainteresowaniem i uznaniem ze strony mieszkańców, wzbogacone o nowe elementy, takie jak reaktywacja działalności zespołu folklorystycznego, całoroczne warsztaty kulinarne dla dzieci i powstanie Koła Gospodyń Mniejszych skupiającego „małe gospodynie” - na wzór Koła Gospodyń Wiejskich. Projekt zakończył się Przeglądem Tradycji Bożonarodzeniowych, w którym wzięły udział Koła Gospodyń z okolicznych powiatów. W scenariuszu imprezy większy nacisk położony został na występy artystyczne amatorskich zespołów folklorystycznych. Oprócz nagrody „Złotego Piernika” za najpiękniejszy stół wigilijny, „Złotej Bombki” za najpiękniejszą choinkę została wprowadzona trzecia nagroda „Złotego Dzwoneczka” za najpiękniejszy występ wokalny. Każde KGW przedstawiło przepisy na potrawy i wypieki bożonarodzeniowe stanowiące specjalność Koła, z których powstała książka o kucharska.

  • Linki społecznościowe