• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

ZAWODY LATAWCOWE

 

Zawody odbędą się 26 września o godz. 10.00 na boisku sportowym w Ciepłowodach ( przy drodze na Przerzeczyn Zdrój).

  REGULAMIN

 V KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW

 Zawodnicy podzielni są na cztery kategorie wiekowe:

 - do 7 lat

 Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach, Pl. A. Mickiewicza 2, 57- 211Ciepłowody, tel./fax 074 81 03 274, e-mail: gokip@cieplowody.pl

 II         CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

 Dnia 26.09.2020 r. godz. 10.00-13.00

 Ciepłowody, boisko sportowe (przy drodze na Przerzeczyn Zdrój)

 III        CELE

 - popularyzacja idei współzawodnictwa i zasad fair play,

 - upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 - rozwijanie umiejętności konstruktorskich i sprawności manualnej dzieci i młodzieży,

 - pobudzanie wyobraźni twórczej.

 IV        DEFINICJA I KLASYFIKACJA LATAWCÓW

 1. Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.

 2. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.

 3. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- własnoręczne wykonanie latawca dowolnej konstrukcji w klasie latawców płaskich      lub/i      skrzynkowych      (każdy       zawodnik       może       zgłosić po jednym modelu w kat. latawców płaskich i skrzynkowych),

 - zgłoszenie się na miejscu startu w dniu imprezy i zarejestrowanie się na liście uczestników,

 - podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym i poleceniom komisji sędziowskiej.

 - od 8 do 13 lat

 - od 14 do 17 lat

 - powyżej 18

 VI        KRYTERIA OCENY

 Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.

 A.        Ocena statyczna:

 - konstrukcja latawca do 10 pkt.

 - staranność i estetyka wykonania latawca do 10 pkt.

 - zdobnictwo latawca do 10 pkt.

 maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną - 30 pkt.

 B.        Ocena za lot – po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:

 - jakość lotu - do 20 pkt.

 W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:

 - lot stateczny - 20 pkt.

 - lot niestateczny - 10 pkt.

 - gdy latawiec nie leci - 0 pkt.

 maksymalna ilość punktów za ocenę lotu - 20 pkt.

 VII       NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Organizator zapewnia dyplomy i nagrody dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej;

 2. Komisja sędziowska może dodatkowo przyznać wyróżnienia.

 VIII     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 -  Organizator zapewnia sobie prawo publikowania w mediach danych osobowych uczestników zawodów,

 - Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje tylko Komisji Sędziowskiej, powołanej przez organizatora,

 - Impreza ma charakter konkursowo-piknikowy.

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W DNIU ZAWODÓW

 Prosimy o informację zwrotną o udziale w zawodach na e-mail: gokip@cieplowody.pl

 

  • Linki społecznościowe