• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

O nas

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach został utworzony Uchwałą Rady Gminy w 2010 r. jako samorządowa instytucja kultury, której celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz promocja Gminy Ciepłowody.
Misją   GOKiP   jest   wspieranie   rozwoju   gminy   Ciepłowody   poprzez   aktywizację   mieszkańców,   rozwijanie   partnerstwa  i   wymiany   kulturalnej   w   skali   mikro  (z sąsiednimi gminami) i makro (transgranicznej)  oraz skuteczną promocję turystycznych walorów regionu.
Działanie GOKiP opiera się na modelu Centrum Animacji Społeczno – Kulturalnej  – staramy  się  nie  tylko   wychodzić  naprzeciw  oczekiwaniom  i potrzebom  mieszkańców   w   sferze   kultury   oraz   sztuki   profesjonalnej   i   amatorskiej,   ale   także   podejmować   inicjatywy   zmierzające   do   ułatwienia   społecznej   integracji i pobudzania aktywnego, kreatywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu gminy. Najważniejszą metodą pracy jest dla nas animacja społeczna – ożywianie, skłanianie do działania, mające na celu rozbudzanie i uruchamianie sił tkwiących w środowisku.

  • Linki społecznościowe