• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 

 

„ Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się go ” – w dniu rozpoczęcia swego pontyfikatu św. Jan Paweł II wypowiedział   słowa, które napełniły nadzieją serca wielu ludzi. Papież - Pielgrzym był bez wątpienia człowiekiem, który w naszych czasach spotkał się z największą liczbą ludzi na całym świecie. Wszyscy znają św. Jana Pawła II , Jego twarz, spontaniczny uśmiech, sposób mówienia, a nawet poruszania się. Nauczanie Papieża przepełnione było miłością i radością. Zawsze powtarzał, że Bóg jest miłosierny  i  kocha wszystkich ludzi. Kierował do nas niezwykłe wskazówki: „ Zwyciężajcie nienawiść – miłością, nieprawdę – prawdą, przemoc – cierpieniem”. Papież przełomu wieków docierał do tysięcy milionów wiernych ze słowem Bożym, pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy duchowej ludziom wszystkich ras, wyznań. Pielgrzymując po całym świecie zmartwionych pocieszał, błądzącym pokazywał drogę, wątpiących wspierał radą. 18 maja 2020 roku , w dniu urodzin Wielkiego Polaka –Papieża  mszą świętą w kościele parafialnym p/w NP NMP w Ciepłowodach rozpoczęły  się Gminne Obchody uczczenia setnej  rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.
W uroczystościach wzięli udział  Wójt Gminy Ciepłowody p. Łukasz Białkowski, Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Wolski , Radni Gminy, poczet sztandarowy OSP Ciepłowody, sołtys wsi Ciepłowody –p. Grzegorz Bielecki, dyrektorzy jednostek organizacyjnych  oraz mieszkańcy Gminy Ciepłowody. Ks. Dziekan Ryszard Słowiak –proboszcz parafii w Ciepłowodach – w homilii nawiązał do wielkiej roli, jaką spełniał w naszym życiu Ojciec Święty. Przypomniał słuchającym, o tym, jak całe swoje życie św. Jan Paweł II ofiarował Maryi – o tym świadczy Jego zawołanie: „Totus Tuus!” – „Cały Twój!”. Jego umiłowaną modlitwą był Różaniec i do niej Ks. Ryszard zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości. Podsumowaniem uroczystości był koncert słowno-muzyczny w wykonaniu p. Pauliny Wojtaszek, która zaśpiewała kilka utworów związanych z postacią św. Jana Pawła II zakończony wspólnym śpiewem z uczestnikami obchodów pieśni „Barka”. Na zakończenie wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie słowo podsumowania wypowiedział Wójt Gminy –p. Łukasz Białkowski ,a delegacje Gminy Ciepłowody, Rady Parafialnej i Róż Różańcowych złożyły kwiaty. Na pamiątkę tego wydarzenia wypuszczono piękne, białe gołębie. W pobliżu pomnika GOKiP w Ciepłowodach  przygotował ekspozycję wystawy opracowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II , której celem jest przypomnienie postaci, jej wpływu na bieg historii, pokazanie korzeni św. Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia „Święty Janie Pawle II - módl się za nami”

 

 

  • Linki społecznościowe