• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

GOKiP POZYSKAŁ ŚRODKI NA REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU

W listopadzie 2017r. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach złożył do LGD Qwsi wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej GOKiP służącej zachowaniu dziedzictwa lokalnego poprzez remont pomieszczeń połączony z ich modernizacją oraz zakup wyposażenia”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 10.01.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas którego dokonano oceny złożonych wniosków. Projekt GOKiP zdobył maksymalną liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

W ramach projektu GOKiP planuje remont i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na pracownie edukacyjne, wyposażenie Izby Pamiątek oraz zakup namiotów plenerowych. Wartość tej inwestycji wynosi 54.781,27 zł, a dofinansowanie stanowi – zgodnie z wytycznymi programu - 63,63% tej kwoty, tj. 34.857,00 zł.

  • Linki społecznościowe