• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Projekty

* Dla turystów przez rok cały u nas klimat doskonały! *

Wartość projektu: 8000 zł

Termin realizacji: listopad 2012r. – luty 2013r.

Dofinansowanie: EFRROW w ramach PROW 2007-2013, oś IV LEADER Działanie 413 Wdrażanie LSR – Małe Projekty.

Projekt stanowił jeden z etapów wdrażania strategii promocyjnej gminy Ciepłowody opartej na unikalnych walorach przyrodniczych tego terenu, podkreślająca czystość środowiska, spokój i sielankowość bujnej przyrody. Dzięki projektowi powstały foldery informacyjne, widokówki w czterech wzorach ukazujących piękno terenów gminy w kontekście zmieniających się pór roku oraz uruchomiona została strona internetowa o zasobach turystycznych gminy - zabytkach, niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, wydarzeniach kulturalnych oraz lokalnych twórcach i artystach.

  • Linki społecznościowe