• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Projekty

* Przy wigilijnym stole spotka seniora pacholę *

Wartość projektu: 22 000 zł

Termin realizacji: październik 2011r. – luty 2012r.

Dofinansowanie: EFRROW w ramach PROW 2007-2013, oś IV LEADER Działanie 413 Wdrażanie LSR – Małe Projekty.

Ideą projektu było wykorzystanie bogatych a jednocześnie zróżnicowanych tradycji regionalnych kultywowanych przez mieszkańców powiatu ząbkowickiego, które przywieźli ze sobą na te tereny z regionów ich pochodzenia. Działania projektu obejmowały organizację integracyjnych spotkań mieszkańców dotyczących tradycji Świąt Bożego Narodzenia, które miały na celu przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy o tradycjach świątecznych i zachęcenie do ich podtrzymywania. Podczas spotkań dzieci wspólnie z członkiniami KGW przygotowywały tradycyjne ozdoby, dekoracje i potrawy świąteczne. Od października do grudnia 2011r. odbywały się także międzypokoleniowe warsztaty wokalne i teatralne. Na koniec projektu zorganizowany został Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych, w którym uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z całego powiatu. W trakcie imprezy odbył się konkurs na najoryginalniejszy stół wigilijny z tradycyjnymi potrawami i konkurs na najpiękniejszą choinkę udekorowaną własnoręcznie tradycyjnym sposobem a także premiera przedstawienia jasełkowego przygotowanego podczas warsztatów teatralnych i koncert kolęd przygotowany podczas warsztatów wokalnych. Opublikowana została również książka ze wspomnieniami najstarszych mieszkańców gminy dotyczącymi tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych kultywowanych w regionach ich pochodzenia (spisanymi przez młodych pasjonatów historii Ciepłowód) i przepisami na regionalne potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe otrzymanymi od Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu.

  • Linki społecznościowe