• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Projekty

* Cool-turalne małolaty chodzą do GOKu na warsztaty *

Wartość projektu: 27 000 zł

Termin realizacji: w trakcie – do listopada 2013r.

Dofinansowanie: EFRROW w ramach PROW 2007-2013, oś IV LEADER Działanie 413 Wdrażanie LSR – Małe Projekty.

Projekt polegał na utworzeniu pracowni edukacyjnych przy Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji  w Ciepłowodach i organizacji warsztatów modelarskich, jubilerskich i ceramicznych dla mieszkańców powiatu ząbkowickiego.

  • Linki społecznościowe