• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Projekty

* Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja *

Wartość projektu: 160 000 euro

Termin realizacji: w trakcie – do grudnia 2013r.

Dofinansowanie: EFRR w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013  Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych.

Gminy Ciepłowody i Borohradek rozpoczęły współpracę w l. 90 XXw. Polegała ona na wymianie młodzieży i współpracy klubów sportowych i straży pożarnych. W 2009r. gminy zacieśniły partnerstwo przez realizację projektu wspólnych imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. W 2011r. przygotowane zostały dwa kolejne projekty. Niniejszy opiera się na wspólnych działaniach zmierzających do wzmocnienia współpracy oraz zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami gmin poprzez wzajemne poznawanie kultury, historii i tradycji. Projekt obejmuje organizację konkursu legend dotyczących obu gmin i opublikowanie ich w formie dwujęzycznej książki, opracowanie ścieżki edukacyjno-turystycznej „szlakiem legend” wraz z niezbędną infrastrukturą (oznakowanie, tablice informacyjne, zadaszone miejsca spotkań), opracowanie i wydanie mapy szlaku, gry planszowej, której fabuła umiejscowiona jest na terenie obu gmin oraz biuletynu informacyjnego na temat współpracy. Projekt zakłada aktywne zaangażowanie w tworzenie książki, gry i wszelkich materiałów informacyjnych społeczności obu gmin. W tym celu organizowane są spotkania integracyjne w formie warsztatowej,  a także wspólne imprezy kulturalne, promocyjne i sportowe. W  ramach projektu odbył się również kurs języka czeskiego oraz festiwale filmów – czeskich w Ciepłowodach i polskich w Borohradku.

  • Linki społecznościowe