historyczny szlak dla turystów

Szlak Cysterski to jedna z najważniejszych turystycznych atrakcji Polski. Został stworzony we wrześniu 1990 roku w opactwie Cystersów w Mogile w Krakowie i obecnie obejmuje znaczny obszar Polski, szczególnie w zachodniej i środkowej jej części. W tym okresie, czyli w XII i XIII wieku, opactwa Cystersów rozwijały się w Polsce jako pierwsze klasztory na ziemiach polskich. Dzięki nim Polska rozwijała się kulturowo i miała powiązania z Europą Zachodnią.

Szlak Cysterski w Polsce obejmuje 4 czynne klasztory Cystersów i 3 parafie pod opieką Cystersów. Wśród obiektów na Szlaku Cysterskim znajdują się klasztory i kościoły, ale również inne cenne zabytki architektury, jak na przykład zamek w Reczu. Warto zaznaczyć, że Szlak Cysterski jest również Europejskim Szlakiem Kulturowym i ma oznaczenie w terenie w postaci krzyżyka z zaokrąglonymi ramionami.

W województwie zachodniopomorskim Szlak Cysterski obejmuje wiele miejscowości, w których znajdują się cenne zabytki i obiekty związane z historią cystersów. Wśród nich są między innymi Bierzesnik, gdzie dawne opactwo cystersów zajmowane jest przez parafię rzymskokatolicką, Choszczno, Pełczyce, czy też Wolin.

Miejscowości które obejmują ten szlak w województwie zachodniopomorskim:

 • Bierzesnik
 • Bukowo Morskie
 • Cedynia
 • Choszczno
 • Kołbacz
 • Koszalin
 • Marianowo
 • Pełczyce
 • Recz
 • Szczecin
 • Wolin